Raspored pripremne nastave I krug

Subota, 01.04.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Geografija

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Psihologija

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Poslovna ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

 

Nedelja, 02.04.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Sociologija

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Matematika

Amfiteatar 1(LI)

 

Subota, 08.04.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Sociologija

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Psihologija

Amfiteatar 1(LI)

 

Nedelja, 09.04.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Geografija

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Informatika

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Poslovna ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

 

Subota,  22.04.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Informatika

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Matematika

Amfiteatar 1(LI)

 

Nedelja,  23.04.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Poslovna ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Sociologija

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Psihologija

Amfiteatar 1(LI)

 

Subota, 13.05.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Matematika

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Geografija

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Informatika

Amfiteatar 1(LI)

 

Nedelja, 14.05.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Psihologija

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Poslovna ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

 

Subota, 20.05.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Informatika

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Matematika

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Sociologija

Amfiteatar 1(LI)

 

Nedelja, 21.05.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Geografija

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Psihologija

Amfiteatar 1(LI)

 

Subota, 27.05.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Sociologija

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Poslovna ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

 

Nedelja, 28.05.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Informatika

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Matematika

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Geografija

Amfiteatar 1(LI)

 

Subota, 03.06.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Poslovna ekonomija

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Informatika

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Geografija

Amfiteatar 1(LI)

 

Nedelja, 04.06.2017. godine

Satnica

Predmet

Učionica

08:00 – 12:00

Matematika

Amfiteatar 1(LI)

12:00 – 16:00

Psihologija

Amfiteatar 1(LI)

16:00 – 20:00

Sociologija

Amfiteatar 1(LI)