Raspored pripremne nastave II krug

Ponedeljak, 05.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Sociologija Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Matematika Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Poslovna ekonomija Amfiteatar 1 (LI)

 

Utorak, 06.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Ekonomija Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Poslovna ekonomija Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Psihologija Amfiteatar 1 (LI)

 

Sreda, 07.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Informatika Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Psihologija Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Matematika Amfiteatar 1 (LI)

 

Četvrtak, 08.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Geografija Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Sociologija Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Psihologija Amfiteatar 1 (LI)

 

Petak, 09.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Ekonomija Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Psihologija Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Informatika Amfiteatar 1 (LI)

 

Subota, 10.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Informatika Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Matematika Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Sociologija Amfiteatar 1 (LI)

 

Nedelja, 11.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Ekonomija Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Matematika Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Geografija Amfiteatar 1 (LI)

 

Ponedeljak, 12.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Geografija Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Informatika Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Poslovna ekonomija Amfiteatar 1 (LI)

 

Utorak, 13.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Poslovna ekonomija Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Ekonomija Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Psihologija Amfiteatar 1 (LI)

 

Sreda, 14.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Matematika Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Poslovna ekonomija Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Informatika Amfiteatar 1 (LI)

 

Četvrtak, 15.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Matematika Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Geografija Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Psihologija Amfiteatar 1 (LI)

 

Petak, 16.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Geografija Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Sociologija Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Poslovna ekonomija Amfiteatar 1 (LI)

 

Subota, 17.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Geografija Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Ekonomija Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Sociologija Amfiteatar 1 (LI)

 

Nedelja, 18.06.2017.
Satnica Predmet Učionica
08:00-12:00 Sociologija Amfiteatar 1 (LI)
12:00-16:00 Informatika Amfiteatar 1 (LI)
16:00-20:00 Ekonomija Amfiteatar 1 (LI)