Pripremna nastava

iz predmeta:

  1. Ekonomija
  2. Poslovna ekonomija
  3. Sociologija
  4. Psihologija
  5. Geografija
  6. Informatika
  7. Matematika

Pripremna nastava je besplatna.

Pripremna nastava će se održavati u periodu od 3. juna do 16. juna 2019. godine radnim danima prema rasporedu koji će biti objavljen nakon prijave kandidata.

Prijavljivanje za pripremnu nastavu se obavlja lično, u studentskoj službi Škole na Limanu, putem telefona 021/485-4000 i 021/485-4026 ili putem mejla: studentska@vps.ns.ac.rs

Dragi učenici, srednjoškolci, budući studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija svih studijskih programa u Novom Sadu, posetite nas i izaberite jedan od 4 (četiri) studijskih programa:

Škola će i ove godine organizovati BESPLATNU pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita za upis u Visoku poslovnu školu strukovnih studija školske 2019/2020. godine. Nastava će se organizovati po grupama. Predviđa se 25 časova nastave po jednom predmetu.
Pripremna nastava se izvodi iz sledećih predmeta:

Kandidati koji konkurišu za smer PRIMENJENA INFORMATIKA polažu prijemni ispit iz Matematike i Informatike.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže kvalifikacioni ispit iz dva predmeta. Pripremna nastava će se održavati u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

Pripremnu nastavu izvode predmetni predavači Škole.

Cilj ove pripremne nastave je da se srednjoškolci što bolje pripreme za upis. Početak studiranja predstavlja veliku promenu u načinu školovanja, a naš cilj je da buduće studente što bolje podučimo i da se što efikasnije i što pre uključe u proces studiranja.
Za uspešan početak studiranja potrebna su određena znanja i sposobnosti, koja novoupisani studenti često ne poseduju dovoljno i u potrebnoj meri.
Predavači Škole na pripremnim predavanjima upoznaće buduće studente i o osnovnim podacima o Školi, uslovima upisa, načinu organizacije i strukture kvalifikacionog ispita, kao i o svemu ostalom što buduće studente bude interesovalo.
Osnovne studije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija traju 3 godine.

DOBRO DOŠLI U VISOKU POSLOVNU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU!


Sva pitanja budući studenti mogu postavljati na grupi Visoke poslovne škole na Facebook-u gde će u kratkom roku dobiti odgovor od naših administratora.