Pripremna nastava

>>>Raspored pripremne nastave I krug<<<

>>>Raspored pripremne nastave II krug<<<

Nastavnici koji drže pripremnu nastavu:
1. Ekonomija – dr Zdravko Šolak – zdrsolak@yahoo.com
– mr Drinka Peković – drinkapekovic@yahoo.com
2. Poslovna ekonomija – dr Milica Ničić – nicicmilica1@gmail.com
3. Sociologija – dr Gordana Vuksanović – gordanavuk@uns.ac.rs
4. Psihologija – dr Maja Vukadinović – vukadinovicmaja.vps@gmail.com
5. Geografija – dr Milutin Mrkša – mrksamilutin@gmail.com
– dr Aleksandra Vujko – aleksandravujko@yahoo.com
6. Informatika – dr Zoran Marošan – zomar@uns.ac.rs
7. Matematika – dr Dragan Jočić – jocicndragan@gmail.com

PRIPREMNA NASTAVA JE BESPLATNA.

Prvi krug pripremne nastave održavaće se u aprilu i maju subotom i nedeljom.

Drugi krug pripremne nastave održavaće se od 5. do 18. juna radnim danima.

Prijavljivanje za pripremnu nastavu se obavlja lično, u studentskoj službi Škole na Limanu, putem telefona 021/485-4052 i 021/485-4056 ili putem mejla: studentska@vps.ns.ac.rs

Dragi učenici, srednjoškolci, budući studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija svih studijskih programa u Novom Sadu, posetite nas i izaberite jedan od 5 (pet) studijskih programa:

Škola će i ove godine organizovati BESPLATNU pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita za upis u Visoku poslovnu školu strukovnih studija školske 2017/2018. godine. Nastava će se organizovati po grupama. Predviđa se 25 časova nastave po jednom predmetu.
Pripremna nastava se izvodi iz sledećih predmeta:

  • SOCIOLOGIJA
  • PSIHOLOGIJA
  • GEOGRAFIJA
  • POSLOVNA EKONOMIJA
  • EKONOMIJA
  • MATEMATIKA I
  • INFORMATIKA

Kandidati koji konkurišu za smer PRIMENJENA INFORMATIKA polažu prijemni ispit iz Matematike i Informatike.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže kvalifikacioni ispit iz dva predmeta. Pripremna nastava će se održavati u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

Pripremnu nastavu izvode predmetni predavači Škole.

Cilj ove pripremne nastave je da se srednjoškolci što bolje pripreme za upis. Početak studiranja predstavlja veliku promenu u načinu školovanja, a naš cilj je da buduće studente što bolje podučimo i da se što efikasnije i što pre uključe u proces studiranja.
Za uspešan početak studiranja potrebna su određena znanja i sposobnosti, koja novoupisani studenti često ne poseduju dovoljno i u potrebnoj meri.
Predavači Škole na pripremnim predavanjima upoznaće buduće studente i o osnovnim podacima o Školi, uslovima upisa, načinu organizacije i strukture kvalifikacionog ispita, kao i o svemu ostalom što buduće studente bude interesovalo.
Osnovne studije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija traju 3 godine.

DOBRO DOŠLI U VISOKU POSLOVNU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU!


Sva pitanja budući studenti mogu postavljati na grupi Visoke poslovne škole na Facebook-u gde će u kratkom roku dobiti odgovor od naših administratora.